lördag 8 oktober 2011

Barnens förvildning och sedernas förfall

I dag skulle man kunna sammanfatta Göran Hägglunds DN-debattartikel med nedanstående bild. Man kan i alla fall konstatera att valaffischen i fråga i stort fick rätt. Det gamla arbetarepartiet, Socialdemokraterna, har under lång tid gjort vad de kunnat för att skapa ett sekulariserat samhälle.

En av baksidorna med ett sådant samhälle är att dygder som "måttfullhet, förvaltarskap, ödmjukhet, ansvarsfullhet, pålitlighet och ärlighet" lätt hamnar i skymundan. Nu är visserligen inte Socialdemokraterna ensamma om att ha drivit på den här utvecklingen. Även liberaler har gladeligen deltagit.

Argumenten har ofta varit att det inte finns några eviga sanningar och att det bör står var och en fritt att själva skapa sina egna normsystem. Problemen med det ser vi i dag. Familjebanden har upplösts, vilket lett till barnens förvildning och därmed också till sedernas förfall.

Moral och etik skapas inte i ett vakuum. De är bärare av kunskap som vi är bärare av tillsammans. Förutsett att de traderas vidare till nästa generation vill säga. Om ingen bryr sig om att gemensamt föra dem vidare så kommer också fler och fler människor känna sig vilsna och rotlösa. Som Hägglund skriver:

Etiska grundvärden har en central betydelse för ett gott liv och ett tryggt, öppet och fritt samhälle. Om vi inte förmedlar de i grunden humanistiska värden om omsorg om våra medmänniskor som förvaltats i den kristna traditionen, raserar vi grunden för samhällsgemenskapen.

Kort sagt. Vi behöver krafter som för det västerländska kristna arvet framåt. Det är nämligen, i mina ögon, svårt att tänka sig en sund samhällsgemenskap utan dess grundvalar att stå på.

Inga kommentarer: