fredag 28 oktober 2011

En kyrka i politikens tjänst

Precis som jag var rädd för så har Kyrkomötet i dag fattat beslut om att alla präster i Svenska Kyrkan tvingas till att ha vigselbehörighet, oavsett om de ämnar utföra vigslar eller ej. Att debatten blev lång visar dock på att frågan inte var enkel, även om röstsiffrorna visar klar majoritet för förbudslinjen.

Frågan om att frånta trossamfunden deras vigselrätt är således fortfarande högst levande.

2 kommentarer:

Eric Hanhart von Schteckborn sa...

Dags att starta Ny-Reformationen av svenska kyrkan eller "AB Tro som du Vill" som jag kallar den.

Nu är det dags.

Gör ett upprop som skall bli till en manifestation utanför Uppsala Domkyrka till Våren !

martin-edgelius sa...

Lycka till med uppropet Eric!