fredag 21 oktober 2011

Att bära eller att bäras- Pragmatism. Att utgå från människors vardag när politiken utvecklas.

- Samhälle. Respekt för att samhället byggs ur starka och oberoende institutioner.

- Människan. Partiets grundideologi är synen på människan och dess förmåga att växa.

- Sammanhållning. Människor vill höra ihop och ett bra samhälle tar hand om dem som det går snett för.

Vad är nu detta? Utgångspunkterna för ett nytt socialkonservativt parti i Sverige? Man skulle nästa kunna tro det i alla fall. Men jag gissar att ni redan vet var punkterna kommer i från. Det är de punkter som statsminister Fredrik Reinfeldts vill att de nya Moderaterna ska ta avstamp ifrån och som han lanserade i DN i går.

Och det har jag absolut ingenting emot. Jag tycker att punkterna andas den försiktighet som man bör förvänta sig av en politiker, samtidigt som man erkänner individen och det samhälle som hon verkar i (och jag tolkar samhälle som civilsamhälle, inte stat).

Tyvärr är jag inte lika förtjust i Fredriks fortsättning eftersom han säger att "är man stark i de här fyra delarna kan man beskriva sig själv som ett samhällsbärande parti som förtjänar att bära regeringsmakten". Dels anser jag inte att ett parti ska vara samhällsbärande, dels så räcker det inte med de ovanstående fyra punkterna för att förtjäna regeringsmakten.

Punkterna måste omsättas i politik också. Och för att göra det så måste det finnas en riktning som syftar till någonting mer än att bara aspirera på regeringsinnehavet. Det måste dessutom utgå från någonting mer än bara ett luddigt "allmänintresse".

Att utgå från vad man tror är ett allmänintresse är dessutom vanskligt eftersom gränsen mot var populismen tar vid är synnerligen flytande. Även gränsen för när allmänintresset börjar trampa på enskilda individers intressen än tunn och flytande.

Jag är dock optimistisk och övertygad om att partiets ideologiska ställningstaganden lever och vägleder merparten av partiets företrädare. Reinfeldts punkter fungerar dessutom utmärkt som fond i formulerandet av en borgerlig kritik av samhället (även om citatet "att dela upp rätt från fel idéer går emot min idé om att man måste förena detta med pragmatism och lyssnande" är långt ifrån lysande).

Moderaterna kommer därför att fortsätta vara en stor kyrka där många åsikter samsas, stöts och blöts. Precis som sig bör. I dag ska dessutom partiets nya idéprogram diskuteras och antas och det verkar ha skett förbättringar redan. Det ska bli spännande att se hur det ser ut i färdigt skick och den som vill hålla koll på diskussionerna kan följa Fredrik Kärrholm som enligt egen utsaga ska rapportera från debatten.

Nyheter: SvDSvD, SvDFB, AB, DN, Exp.

Bloggar: Andersson, Böhlmark, Antonsson, Engnell.

Inga kommentarer: