torsdag 20 oktober 2011

Sprit hemma eller sprit borta

Ni som har följt min blogg en längre tid, det vill säga sen innan jag flyttade hit till Nyheter24, vet troligtvis att jag är nykterist. Det har jag varit sedan 1994 då jag var 14 år. I dagsläget tänker jag inte nämnvärt på det för egen del men det är helt klart att jag har behövt stå till svars för mitt val genom åren. Mer än en gång.

Jag har dock ständigt haft en umgängeskrets där flertalet inte heller har druckit. Kombinerat med att jag bryr mig tämligen lite om vad folk tycker om mig så har det aldrig varit något problem med att vara nykter. Problemet verkar främst ligga hos andra.

I dagarna har det pågått en diskussion om hur huruvida det är ok att bjuda sina tonårsbarn på alkohol hemma. Diskussionen startade efter att Drottning Silvia sagt att det hänt att hon bjudit sina tonårsbarn på alkohol hemma. Trots att de inte varit myndiga.

Detta fick IOGT-NTO:s Anna Carlstedt att gå i taket. Något som sedan mynnade ut i en diskussion om de vetenskapliga beläggen för att det är farligt, alternativt harmlöst, att bjuda sina tonårsbarn på sprit.

Just den diskussionen tänkte jag lämna därhän. Jag kommer aldrig bjuda mina (eventuella) barn på sprit. Det kommer dock främst bero på att det inte kommer finnas någon hemma att bjuda på. Det verkar dessutom som att det är svårt att säga vad som är kausalitet och hönan eller ägget i frågan om alkohol hemma respektive utesupande.

Det jag främst funderat på dessa dagar, och ganska ofta annars också för den delen, är varför svenska nykterhetsorganisationer fungerar som de gör. Allt som oftast arbetar man efter förbudslinjen. Att alla ska rätta sig efter deras pipa medelst tvång.

Jag, som ju också är nykterist, anser emellertid att människor i deras förhållande till alkohol, precis som i alla andra fall, har ett stort eget ansvar. Jag skulle helst se att inga drack eller nyttjade andra former av droger.

Men jag vill i minsta möjliga mån förbjuda andra att göra det. IOGT-NTO:s linje är den motsatta; eftersom folk inte gör som vi vill så måste vi förbjuda dem att göra det ändå.

Det här tycker jag är en tråkig syn, både på människor och på opinionsbildning. Den som bara ropar på lagstiftning tas sällan på allvar. Varför jobbar man inte mer med opinion och faktabaserad information?

Det är inte så att det lider brist på vetenskapliga studier angående alkoholens inverkan på både kropp och samhälle. Använd dem för att övertyga människor i stället. När någon avstår från något av egen vilja så är det så mycket mer värt än när någon tvingas till det.

Den nykterhetsorganisation som blir först med att avstå från juridiska krav skulle jag faktiskt kunna tänka mig att gå med i.

2 kommentarer:

Niklas sa...

Det är sant att nykterhetsrörelsen tror på att restriktioner fungerar för att begränsa alkoholkonsumtionen och att det är betydligt mer effektivt än bara opinionsbildning, men i det här fallet har jag faktiskt svårt att förstå din kritik.

Det som IOGT-NTO har gjort här är väl just att opinionsbilda? Att hänvisa till den forskning som finns och föra fram sin ståndpunkt.

Ola Ljungberg sa...

Martin har helt rätt. Titta in på sajten alltom02 och se själva hur det går. IOGT styr Sverige. 400.000båtägare och dess passagerare har ny-kriminillaserats mycket bl.a av påtryckningar från nykterhetsrörelsen. Rättsinstanser och många fler sågade lagen. Kammarrätten kallar den för alkhopolitiskt nykterhetsrestriktion. Lagan kan inte öka sjösäkerheten, det är statistiskt bevisat, men vad gör det bara nykterhetsrörelsen får sin vilja fram. T.om Sv.Livräddningssällskapet kritiserar lagen. Politikerna vägrar svara på frågor. De har nämnligen inga argument.