måndag 17 oktober 2011

Dags att reformera LAS?

Sverige behöver en väl fungerande arbetsmarknad. Det är viktigt för samhället i stort men kanske främst för den enskilda som genom den förväntas tjäna för sitt uppehälle.

Dagens arbetsmarknad är dock utformad, på grund av facklig begäran och socialdemokratisk lagstiftning, utifrån tron att alla människor är utbytbara men egentligen aldrig vill byta jobb.

Att det skapar en stel och väldigt exkluderande arbetsmarknad torde vara uppenbart för de flesta. Den fungerar bra för dem som redan är inne men riktigt dåligt för dem som vill in.

Svensk arbetsmarknadslagstiftning (kombinerat med höga löneskatter) är därför, troligtvis, den främsta orsaken till de höga arbetslöshetssiffror för unga och invandrade som Sverige dras med.

Att Folkpartiet på sitt landsmöte i helgen fattat beslut om att turordningsreglerna i LAS behöver förändras gör att åtminstone två av regeringspartierna nu anser att en förändring av arbetsmarknadslagstiftningen är önskvärd.

Vad mitt eget parti anser i frågan är något oklart. Jag skulle inte bli förvånad om det finns något gammalt stämmobeslut på att en reformering är önskvärd. Hur som helst så har man dock valt att inte agera i frågan.

Om frågan är aktuell för helgens partistämma kan jag inte svara på men det brukar alltid finnas motioner i ämnet. Det vore ju trevligt om även Moderaterna kunde bestämma sig för att en förändring är önskvärd. Det förtjänar alla som står utanför arbetsmarknaden och vill in.

Nyheter: DN, DN, SvD, R&D.

1 kommentar:

Thorsten Schütte sa...

Om jag blir uppsagt enligt LAS turordningsregler är jag nollställd inför en ny potentiell arbetsgivare, att jag förlorade jobber var force majeure och inte mitt fel, Utan LAS måste jag förklara varför just jag, och inte kollegan fick sparken. Vilken uppförsbacke!