onsdag 5 oktober 2011

Schyman känner sig utanför

Gudrun Schyman verkar inte dela mina tankar om vad som kännetecknar en representativ demokrati. I stället för att väljarna i allmänna val röstar på de personer som de tror bäst representerar de egna åsikterna vill Gudrun Schyman att alla ska ha tillgång till Sveriges Riksdag.

Eller ja. Hon verkar själv inse att det skulle bli ohanterligt om alla Sveriges medborgare kunde lägga egna förslag till Riksdagen. Hon och Feminsitiskt Initiativ har därför valt att begränsa sitt förslag om ett nyinrättat "förslagsinstitut" till att endast omfatta "demokratiskt organiserad[er] organisation[er] med rikstäckande verksamhet".

En inskränkningen som nog får sägas göra Schymans förslag meningslöst. Med en sådan lösning kvarstår nämligen det "problem" hon säger sig vilja lösa; det vill säga att alla inte tilltalas av partipolitik utan väljer att kanalisera sitt engagemang på annat sätt. Det finns ju nämligen ingenting som säger att alla väljer att organisera sig i en demokratiskt organiserad organisation med rikstäckande verksamhet bara för att man inte går med i ett politisk parti.

(Schyman erkänner dock att partiet Feministiskt Initiativ talar i egen sak i frågan och det måste ju ändå sägas vara storsint.)

Bättre vore då att ha ett politiskt system där det är så pass kort sträcka mellan väljarna och de folkvalda (plus att de folkvalda är kända av väljarna) att väljarna känner att de faktiskt kan höra av sig till Riksdagen med sina förslag och idéer.

Sveriges Riksdag har nog med det administrativa arbete som den allmänna motionsperioden genererar. Den behöver inte ytterligare sten på den bördan.

(Är det föresten någon som vet vilka som lämnar in FI:s motioner i Riksdagen? Eller är det bara hittepå i stil med deras skuggriksdag?)

Inga kommentarer: