onsdag 21 december 2011

36 blev 30 blir 20

Jag läser i tidningarna, tyvärr inte med någon större förvåning, att Mattias Flink får sitt fängelsestraff sänkt med sex år.

Och eftersom svensk lagstiftning ser ut som den gör så betyder det att de 30 år som straffet formellt ska bestå av, raskt omvandlas till till 20.

Vilket betyder att Flink, om inget oförutsett händer, blir en fri man år 2014. Mattias Flinks fängelsestraff kommer således bli 20 år för sju mord. Ca tre år per mord.

Att någon kan tycka att det känns rimligt är för mig obegripligt. I mina ögon är det enda rimliga i Flinks fall att låta honom sitta på ett tidsobestämt livstidsstraff.

Svensk lagstiftning borde även ändras så att det straff som döms ut också är det straff som ska avtjänas.

Nyheter: Exp, Exp, Exp, DN, SvD, SR, SR, SR, ABDD.

Bloggar: Mathias Sundin.

3 kommentarer:

Denny Wikberg sa...

Så om man har tidsobestämt straff då kan man inte friges för vips så blev det ju tidsbestämt.

Annars håller jag med, brottet är väldigt grovt och straffet bör vara långt.

Stefan Spets Arleij sa...

Det du förespråkar är betydligt mindre humant än dödsstraff! Jag tycker att llivstidsstraffet skall avskaffas och ett maxstraff på tjugofem år införas. Varför då? Jo dels för att tjugofem år är att betrakta som en livstid (och att de tog bort preskriptionstiden är sinnessjukt), dels för att det troligen inte är meningsfullt vare sig för samhället eller den dömde att sitta inlåst längre än så och slutligen för att inge människa är densamma som hon vara för tjugofem år sedan. Gravar tas ju till exempel bort efter tjugofem år. Det är alltså ärligare, humanare och förmodligen också billigare - vilket är ett argument som borde tilltala dig, med anledning av vad som framkommit här ovan - att återinföra dödsstraffet, ja logiskt om man ska dra konsekvenserna av ditt resonemang.

Erik Lidström sa...

49% av svenska folket var för dödsstraffets återinförande 1997 tror jag mig minnas. Detta var sist man frågade, så därför frågar man inte i opinionsundersökningar.
Om dessutom folkviljan avspeglades i hur politiker agerar, dvs om hälften av politikerna också öppet var för dödsstraffets återinförande torde vi komma upp till det stöd som gäller i t ex USA och Storbritannien, dvs 2/3 eller mer som är för.
I detta fall förstår jag inte den mängdrabatt som gäller. Inte hade Flink fått 30 år till om man dödat 10 personer till. 100 inbrott ger inte ett 100 gånger längre straff än ett inbrott. Jag vill minnas att Leif GW Persson sade att det räckte med att låsa in 2000 personer i Sverige för att minska brottsligheten med 50%. Så varför inte låta straffen löpa efter varandra, dvs 10 x livstid för 10 brott som ger livstid var för sig. Andra länder klarar av detta resonemang.