torsdag 29 december 2011

Politiserade domstolar

När svenskar diskuterar andra länders rättsväsende är graden av politisering ofta ett kärt ämne att klaga på. När det gäller till exempel USA klagar man på politisk utnämning av domare och när det gäller till exempel Etiopien klagar man på den totala sammanblandningen av politik och rättsapparat (exemplen är inte varandras motsvarigheter, jag vet).

När det kommer till vårt eget system, med politisk utnämning av nämndemän, anses dock problemen allt som oftast vara ringa. Systemet framhålls emellanåt till och med som en garant för folklig förankring och som ett hinder mot ett allt för långt gånget tjänstemannavälde.

Men varför skulle politisk utnämnda nämndemän vara ett mindre problem än politiskt utnämnda domare? Varför ska våra politiska partier tillse att våra svenska domstolar har folklig representation?

De har i allt väsentligt förtroende av väljarna, absolut. Men vill man verkligen riskera den typ av politisering av domslut som systemet ändå öppnar upp för? Jag är inte så säker på det. Särskilt som det går emot idén om ett folkligt förankrat nämndemannasystem.

Så vad göra i stället? Som jag ser det finns det två huvudsakliga valmöjligheter. Ett större inslag av opolitiska ämbetsmän, eller ett större inslag av verkligt folklig förankring, förslagsvis genom någon form av jurysystem.

Gemene man har i allmänhet ett stort förtroende för experter, något som skulle kunna tala för ett större inslag av opolitiska ämbetsmän. Jag tror dessutom att den förment folkliga acceptansen för nuvarande system främst bottnar i att tämligen få faktiskt känner till hur nämndemän utses. Visste de det tror jag att de som vill dömas av opolitiska ämbetsmän är fler än de som vill dömas av politiska nämndemän.

Men om vi ponerar att det finns ett egenvärde i en folklig förankring och ett "jury of peers"-tänkande, borde det inte finnas bättre sätt att gå till väga än via våra politiska partier?

Självklart gör det det. I USA kan man helt enkelt bli kallad till jurytjänstgöring. Kanske inte ett optimalt system men det gör i alla fall att den folkliga förankringen är stor (om nu det är ett egenvärde vill säga).

Om man i stället vill kombinera den folkliga förankringen kanske man kan utforma ett system där frivilliga personer åtar sig att återkommande sitta som nämndemän. Fördelen med det är att ett visst mått av juridiskt kunnande då skulle kunna byggas upp. Ansvaret för utbildning samt gallring borde då ligga hos tingsrätterna, och inte hos våra politiska partier.

Vad som kommer att hända återstår dock att se. Justitieministern har skickat ut ett antal frågor till partiorganisationerna och sannolikheten för att de ska vilja göra några omvälvande förändringar torde vara små. Vi kommer nog därför få leva med nuvarande politiserade nämndemannasystem under rätt lång tid framöver.

Nyheter: SVT, SVT, SVT, KK, KKDN, DN, DNAB, SvD, SvD, SvD, SvD, EK, Exp.

Bloggar: Persson, Svensson, Motpol.

4 kommentarer:

Stefan Spets Arleij sa...

Men har inte de flesta människor politiska åsikter av något slag? Vad är nästa grej; ska enbart eunucker få döma i våldtäktsmål? Ibland får jag känslan av att man inom rättsväsendet med flera silar kvalster och sväljer elefanter........

Erik Lidström sa...

Ett jury-system vore det bästa. Det skulle förankra rättsväsendet hos befolkningen. Detta är också Tocquevilles slutsats. Den som tror att "experter" kan något mer än Svensson annat än inom sitt eget otroligt smala område borde gå ut och titta på verkligheten lite mer, och läsa mer Thomas Sowell. "A Conflict of Visions" och "Intellectuals and Society" rekommenderas varmt.
http://www.youtube.com/watch?v=ERj3QeGw9Ok

K-G Slät sa...

Varför bara hoppa på oss nämndemän? Dömmer politiskt?
Jag har varit nämndeman i 20 år och aldrig mött "politiska" nämndemän. Vi föreslås av politiska partierna till fullmäktige, som väljer. Man behöver inte vara medlem i ett politiskt parti för att kunna bli föreslagen - läs lagtexten.
Dessutom är ju flera rådmän (dommare) politiskt aktiva i olika partier - dömmer inte dom då politiskt?
Vi kanske ska ha ett system som i USA där hela juryn är vit o den tilltalade färgad - vad brukar bli resultatet? Rättvist? Det har ju visat sig med DNA och andra moderna bevisvägar att många färgade blivit dödsdömda eller suttit hela livet inspärrade - bara för att dom var färgade = brottslingar........
Sluta kasta dynga på oss - se till helheten i stället.
Ta reda på fakta.

martin-edgelius sa...

K-G: Och fakta är? Att ytterst få av de som utses till nämndemän inte är medlem i det parti som föreslagit dem. Jag har inget emot nämndemannasystemet per se, det är den politiska kopplingen som är mest besvärande. Och ja, människor är politiska varelser och kan vara politiskt engagerade. Det gör dock inte våra fullmäktigeförsamlingar till den bäst lämpade arenan för att utse opartiska och folkligt förankrade nämndemän.