tisdag 20 december 2011

Våld är våld

Fredrik Reinfeldt följer en stolt tradition när han utlovar strängare straff för kvinnofridskränkning. Redan Birger Jarl lovade att skydda kvinnor och hem mot främmande män.

Sedan dess har lagarna blivit mer utförliga och heltäckande. Generellt sätt är dock den svenska lagstiftningen kring våldsdåd allt för slapphänt, för all typ av våld mot andra människor.

Det bästa vore således att skärpa straffen för våldsbrott rent allmänt (inte bara för kvinnofridskränkning), samt låta domstolar använda samma straffskala och brottsrubricering för både män och kvinnor.

För rimligtvis så är allt våld mot andra människor lika förkastligt.

Nyheter: SvD, SvD, DN, AB.

Bloggar: Böhlmark, Persson.

2 kommentarer:

Stefan Spets Arleij sa...

Det bästa är att avskaffa grogrunden för kriminalitet, det vill säga återställa trygghetssystemet, minska inkomstklyftorna, stoppa privatiseringarna och utförsäljningen av folkets egendomar! Reinfeldt och hans anhang har noll trovärdighet i detta fall, precis som när de kallar sig själva för ett arbetarparti; det närmaste de har kommit en svensk arbetare var när Carl Bildt fick en matlåda slängd på sig i Gamla Stan!

martin-edgelius sa...

Du menar alltså att alla andra länder, som inte har de allomfattande trygghetssystem som vi har i Sverige, lider av större problem med kriminalitet än vad vi gör? Då borde du således även hävda att kriminalitet inte existerade i det forna Sovjet när staten ägde allt och alla hade det lila illa?