måndag 19 december 2011

Greider som biolog

Göran Greider är för rolig. Till att börja med hävdar han att Sverige nu ser slutet på en 30-årig nyliberal era. Det är dock oklart vad det exakt är som är nyliberalt med världens näst högsta skatter, statliga monopol och världens mest omfattande välfärdsstat.

För det andra så kallar han sig själv (och sina gelikar) för "förnyare". Trots att han vill vrida klockan tillbaka till 60-talet (när Domus var Domus får man väl anta).

Roligast är dock hans försök till att akademisera sina ståndpunkter. Han gör det bland annat genom att skriva om Frans de Waals primatforskning och Greider kan näst intill triumferande konstatera att människan som art har överlevt genom att samarbeta.

Han skriver:

Jag ser en del märkliga tecken i tiden. Jag nämnde nyss uttrycket den själviska genen. På senare år har något skett till och med på det området. Man skulle kunna säga att den solidariska genen har siktats inom biologin. Läs Frans de Waals Empatins tidsålder. de Waal är en av världens ledande primatforskare. Han studerar framför allt schimpanser men eftersom de är så lika oss kan han dra slutsatser också om vad människan är för slags varelse.

”Girighet är bra. Girighet är rätt. Girighet fungerar. Girighet fångar själva den evolutionära andan” – så uttryckte sig börsspekulanten Gordon Gekko i filmen Wall Street. I det citatet tar Frans de Waal avstamp och menar att det är en totalt missvisande bild av vad forskningen i dag har att säga om evolutionen och människan.

Han ser i stället människan som en genuint samarbetande och empatisk varelse, det är det som gjort henne framgångsrik i evolutionen. Det utesluter inte att hon också kan vara aggressiv, de Waal är inte naiv och har sett sina schimpanser anfalla varandra. Men hans världsbild får ljusa, optimistiska drag: Människan har överlevt genom att samarbeta!

Och att det är så är så klart självklart. Och jag har aldrig hört någon påstå något annat.

Vad Greider inte verkar tänka på är att den historiskt mest vanliga formen för mänsklig organisering är familjen (och eventuellt en utvidgad variant av densamme (by, församling etc)).

Den välfärdsstat som Greider drömmer om kan knappast ses som en naturligt uppkommen organisering. Det är en politiskt skapad organisering. Framtvingad genom indrivandet av skatter som genom vidare fördelning delats ut inom ett kollektiv som är långt mycket mer omfattande än människans naturliga organisationsform.

Så frågan är vad Greider egentligen vill. Vill han organisera människor i naturliga gemenskaper? Eller drömmer han om ett samhälle där omfördelningen är total?

Jag tror tyvärr att det är det sistnämnda som är Greiders drömsamhälle.

(Och nej. Mitt drömsamhälle är inte ett klansamhälle där var och en endast är utelämnad till sig själv och sin egen familj. Jag är i stället övertygad om att människan både kan, och bör, organisera sig i större samhällen än så. Men, jag tror också att de allra flesta människor är fullt kapabla att ta ansvar för sig själva och sina nära och kära, utan att pengarna går via omfattande offentliga transfereringssystem först).

5 kommentarer:

Stefan Lundin sa...

Ja, frågan är väl också varför vi fortfarande har ett system som är helt intakt i förhållande till det som Göran Persson efterlämnade. Alliansregeringen ser tydligen inga problem med att fortsätta administrera detta system som bygger på stor stat, höga skatter och svagt individuellt sparande. Dock ska jag ge regeringen lite credit för att man försiktigt har sänkt skatterna under dansk nivå. De stora välfärdssystemen med svag flexibilitet kan bli det som knäcker västvärlden i den globala konkurrensen.

martin-edgelius sa...

"De stora välfärdssystemen med svag flexibilitet kan bli det som knäcker västvärlden i den globala konkurrensen."

Eftersom de binder stora summor internt (i systemet), samt försvårar eget privat sparande så är det inte alls en orimlig tanke.

Linda sa...

Hej!
Vad jag vänder mej mest emot i artikeln (förutom att G inte vet vad nyliberalism betyder) är att när han snackat klart om sina apor står där utan egna idéer. Gnälla kan vilken fyraåring som helst göra, men komma på en lösning på dom problem han definierar, det lyckas han inte med. Och varför då göra sej besväret?

sven sa...

Vad Greider förespråkar är statsindividualism inte kollektivism.Ett samhälle där människor betalar höga skatter för att andra skall hjälpa personer som har det svårt så man kan själv leva sitt eget individuallistiska liv.Mycket är bra med det systemet men det är ju inte kollektivism som Greider verkar tro.
Samhällen där folket har mycket liten kontakt med staten och inga skatter där lever ju människorna ofta extremt kollektevistiskt..

Skattebetalande arbetare sa...

Det kanske var katten som dog i hans tvättmaskin som hette "Nyliberalism"? :-D