fredag 30 december 2011

Utan moral dör människan

"Professorn varnar för våldet" basunerar DN Kultur ut i dag i en artikel om Svante Nordin.

Jag skulle snarare säga att Svante varnar för vad som händer med människan när hon blir rotlös och rådvill.

Hur förklarar man annars citat som "människan [i det tidiga 1900-talets Europa] stod utan hjälp när moderniteten krossade alla gamla hierarkier och trosföreställningar" och "människan kan inte leva utan moral"?

Det är sammanhangen som gör oss till människor, och det är moralen som lär oss hur vi förhåller oss till andra.

Utan sammanhang och moral blir samhället ett "Flugornas herre"-samhälle. När allt blir flytande och relativt är inte längre något viktigt.

Så även om våldet alltid har varit allestädes närvarande genom mänsklighetens historia så är det inte det som professor Nordin varnar för.

Det är det samhälle som lurar bakom relativismens hörn han vill varna oss för.

1 kommentar:

Ragnfast sa...

Det är sammanhangen som gör oss till människor, det håller jag med om, men titta då på t.ex. Malmö och se hur människor utan sammanhang beter sig. I ett homogent samhälle löser sig detta av sig självt, i ett "mångkulturellt" behövs repression. Inre kontroll är styrka, yttre kontroll är tyranni.

Gott Nytt År!