måndag 5 december 2011

Mer protestantisk etik

Dagens David Brooks-kolumn i DN (som som vanligt inte finns på nätet) fick mig att tänka på Max Weber och den protestantiska etiken.

Brooks skriver om ett Tyskland som drivits fram av en ekonomisk föreställning om att gott bemötande och hårt arbete förtjänar belöning (och levt väl på det) samt om ett sydeuropa som levt över sina tillgångar (och som nu förväntar sig att mer ordningsamma länder som Tyskland ska köpa ut dem från deras problem).

Jag vet inte om det har gjorts men det vore onekligen spännande med en modern studie i linje med Webers tankar om protestantisk vs. katolsk etik. Går det fortfarande att se de mönster som han tyckte sig se? Nu är visserligen Grekland ortodoxt men jag undrar om inte Weber satte dem i samma kategori som katolikerna?

Vid en första anblick på Europa tycker i alla fall jag mig se samma mönster. Historiskt protestantiska länder (Tyskland, de nordiska länderna etc.) har klarat sig bättre i krisen än katolska och ortodoxa (Italien, Grekland etc.).

Undantaget just nu, inte i Europa men i världen, är USA. USA har historiskt sätt präglats hårt av en protestantisk/Calvinistisk syn på pengar och ekonomi. Hårt arbete ska löna sig, förmögenhet är ett tecken på framgång etc.

Brooks tar dock upp frågan om bristande tillit som en faktor till varför alla länder i västvärlden kämpar hårt med sin ekonomi just nu. Det verkar nämligen som att inte ens djupt rotad protestantisk etik kan stå emot när tilliten mellan individer, och mellan befolkning och stat, fallerar.

Moralsystem, både inom ekonomi och andra områden, måste ständigt förnyas och upprätthållas, annars förlorar de sitt syfte. Och då går det som det går.

Saker och ting blir visserligen inte bättre av att politiker sätter marknaden ur spel. I USA handlade det om bolån utan kreditvärdighet, och i Europa har det handlat om "riskfri" upplåning av stater.

Människan är en bräcklig varelse. Vi lockas gärna av sådant som vi inte har. Och ännu mer av sådant som andra har. Utan värderingar och moralsystem som förhindrar girighet blir det svårt att motstå allt vi lockas av när "marknaden" riggas av politiker som tror att de reglerar den. Politiker som dessutom bygger upp system för att rädda dem som missköter sig.

Så lite mer Luther på axeln skulle alltså inte skada. Lyckas man dessutom kombinera det med mänsklig tillit och ett moralsystem byggt av ansvarstagande, omsorg och måttfullhet så kan man komma långt.

3 kommentarer:

Observatör sa...

Men ligger inte den mest framgångsrika industrin numera i södra (katolska) Tyskland? En färsk undersökning presenterad i der Spiegel visade också hur tyskarnas bildningsnivå ser ut över landet. Glest med bildning i norr, tyngdpunkt i söder.

Det var förmodligen tvärtom på Webers tid.

Men ekonomin ändras över tiden. I Belgien var vallonska delen länge ledande, nu är det Flandern.

Säkrast är nog att inte dra alltför långtgående slutsatser.

martin-edgelius sa...

"Men ekonomin ändras över tiden. I Belgien var vallonska delen länge ledande, nu är det Flandern. Säkrast är nog att inte dra alltför långtgående slutsatser."

Absolut. Det är också därför det vore spännande med en modern undersökning i Webers anda. Vem vet; katolikerna kanske har dragit om protestanterna i produktivitet.

Nils sa...

Sedan är ju även Österrike katolskt, och Schweiz halvkatolskt. Jag har inte hört att det skulle vara någon större skillnad mellan de protestantiska och katolska kantorna där..