måndag 30 maj 2011

Apokalypsen är fortfarande långt bort

Stora delar av den aktiva miljörörelsen lever i tron att världen kommer gå under och mänskligheten dö ut om dagens utvecklingsländer börjar leva på samma sätt som vi i västvärlden. De tycker således att det är viktigare att hålla en stor del av världen i fattigdom än att bidra till att utveckla mer resurseffektiva tillvägagångssätt att bruka mark och framställa energi etc.

Utvecklingen i Tyskland just nu är ett tragiskt exempel på vad jag menar. Som ett resultat av att man vill visa handlingskraft har man beslutat att all kärnkraft i landet ska vara avvecklad om tio år. Det här i ett land där kärnkraft står för 23 procent av elproduktionen och vindkraft etc för 17 procent.

Resterande elproduktion kommer från kol och olja. Sannolikheten för att den avvecklade kärnkraften ersätts med till exempel vindkraft fullt ut torde vara minimal. I alla fall på tio år. Det som återstår då är att öka effekten i redan befintliga kol- och oljekraftverk. Är det någon som på fullt allvar ser det som en miljövinst?

Precis som DN:s ledarsida konstaterade i går så är det enda sättet att faktiskt göra något åt eventuella miljöproblem, men framför allt resursproblem, att fortsätta utveckla mer effektiva sätt att tillverka saker, bruka mark, köra bil, resa etc.

För västvärlden kommer inte vilja lägga om sitt sätt att leva i någon större utsträckning. Och dagens utvecklingsländer kommer inte gå med på att hållas tillbaka av den internationella miljörörelsens dåliga samvete.

Så vad göra? Miljörörelsen kan börja med att släppa sina låsningar inför visa energislag och utvecklingsmöjligheter.

DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, DI, SR, Exp, SyD.
GH, TB, S.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

1 kommentar:

Samuel Sandberg sa...

Att tillåta vissa energislag skrev du.. hmm, du menar alltså att miljörörelsen ska acceptera att kärnkraften lämnar farligt avfall efter sig i 100 000 år?! Är det att ta ansvar för kommande generationer?