torsdag 26 maj 2011

Rättsstat för vem?

Borde inte en förstärkning av den svenska rättsstaten har den enskilda befolkningens fromma för ögon? Snarare än att vara en förebild för omvärlden vill säga.

Hans Corell säger dock inte ett ord om vad en eventuell förändring/förstärkning skulle betyda för Sveriges medborgare. Han fokuserar helt och hållet på vad det skulle betyda för bilden av Sverige i omvärlden.

Känns som ett konstigt fokus.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: