måndag 9 maj 2011

Dagens länkar (från Konservativa tankar)

Roland Poirier Martinsson skriver bra om acceptansen inför dåligt beteende på våra fotbollsarenor.

Kalla fakta hade i sitt program i går uppenbara svårigheter med att göra skillnad på vilka deras etiska dokument egentligen gäller. Det är dock bra och viktigt att debatten kring huruvida trossamfund bör få pengar från staten över huvudtaget förs. Så som Kalla Fakta porträtterar organisationen riskerar dock hjälpverksamheten att bli utan pengar. Och jag antar att det inte är det man vill?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

Inga kommentarer: