torsdag 12 maj 2011

Bror duktig är plötsligt kaxig (om samvetsfrihet och resolutioner)

Sverige och EU. Ni vet hur det brukar vara; vi anpassar oss alltid fullt ut, implementerar lagstiftning, beaktar resolutioner, eftersom vi anser att det förväntas av oss. Plus att vi gillar att ha en bror duktig-attityd gentemot länder som till exempel Italien som bara implementerar sådant som man själv gillar och struntar i resten.

I går valde emellertid riksdagen att göra något mycket ovanligt. I behandlingen av den resolution om samvetsfrihet för läkare som europarådet antog i höstas beslutades att Sverige ska verka för att förändra resolutionen i fråga. I stället för att göra som vi brukar valde vi alltså att öppet ifrågasätta europarådets resolution.

Den som livligast förespråkade skrivelsen i utrikesutskottets betänkande var vänsterpartiets riksdagsledamot Hans Linde. Och kanske är det så att han har dåligt samvete över att resolutionen finns till över huvudtaget. Det var nämligen en motion från socialdemokraten Carina Hägg (till europarådet) om inskränkningar i samvetsfriheten som resulterade i resolutionen FÖR samvetsfrihet från första början.

Men i stället för att inse att abortpolitik inte är en fråga för överstatlig politik väljer man alltså att försöka jobba mot europarådet. Och inte på grund av att frågan inte borde ha tagits upp i europarådet från första början, utan för att säkerställa fri abort i hela Europa. Man har således inte lärt sig nånting.

Något man dessutom fick med sig nästan hela riksdagen på. SD röstade nej och KD la ner sina röster. I övrigt verkar alla andra ha röstat för skrivelsen. Marietta de Pourbaix-Lundin (M) säger dock till Riksdag och Departement att frågan inte borde ha kommit upp från första början. Det har man tyvärr inte varit så tydlig med i debatten.

Självklart bör man som läkare ha samvetsfrihet ifråga om att delta vid aborter. Det är dock en nationell fråga och inte en överstatlig sådan. Att Sverige nu börjar ifrågasätta europarådets resolutioner kommer dock göra det svårt för oss att klaga på andra länder som inte implementerar saker och ting fullt ut. Kanske är det en omsvängning i synen på EU och europapolitik vi just bevittnat?

VI1, VI2, JTL1, JR, JTL2, D1, D2.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , .

Inga kommentarer: