måndag 5 september 2011

Drömmen om Utopia och den perfekta människan

Sverige har under en lång tid styrts av partier och människor som drömt om en mer perfekt värld och en mer perfekt människa. För att uppnå de utopiska målen har man använt politik som medel och i backspegeln kan man konstatera att det är fullt möjligt att vrida ett samhälle i den riktning som man själv önskar.

På 20- och 30-talen i Sverige handlade drömmarna om den svenska "folkstammen" och i princip alla partier i Sveriges riksdag slöt upp bakom grundandet av Sveriges Rasbiologiska Institut. Drömmen om en genetiskt mer perfekt människa lever visserligen kvar men närs i dag främst av forskare på genetikavdelningar runt om i landet. Politikerna har i stället vänt sig åt andra håll.

I dag, för dem som ser det som önskvärt att lägga livet tillrätta, eller ännu värre; ser människors egna val som felaktiga och därmed som fullt legitima politiska mål, är ekonomi det främsta vapnet.

Det tog 40 år men i dag är det i princip uteslutet att inte sätta sina barn i förskolan när föräldrapenningen är slut. För de flesta finns det nämligen ingen ekonomisk möjlighet att låta den ena föräldern vara hemma längre om de vill det. Ekonomiska styrmedel och offentlig subvention av förskolan har skapat ett system av begränsad valfrihet. Helt medvetet dessutom.

För de som ser den politiska arenan som ett medel för att uppnå politiskt önskvärda mål finns det inget skynke som är så rött som jämställdhetsskynket. Inga politiska reformer är för stora för att uppnå *jämställdhet* i samhället. Kvotering, ekonomiska styrmedel, lagar och regler. Allt är tillåtet i kampen.

Vi mäter till och med hur lång tid gifta par ägnar sig åt olika typer av hushållsarbete för att kunna ta fram nya politiska verktyg om de gifta paren inte utför rätt typ av sysslor. Vilket de ju sällan gör (enligt dem som tycker att det är viktigt att mäta vill säga).

Därför finns det för dessa personer en outtömlig källa av politiska reformer som ska lägga saker och ting till rätta för alla oss som har delat upp livet på ett för dem icke önskvärt sätt.

Så nästa gång ni hör av politiker säga att det ska införas en bonus för att premiera önskvärt beteende, eller en skatt för att förhindra er att göra vissa val. Fråga er om det gör det för er skull, eller för sin egen utopiska dröms skull.

Nyheter: DN, DN2, DN3, AB, SCB:

Bloggar: Sommestad, Billing.

3 kommentarer:

Ragnfast sa...

Rekommenderar alla läsning av Tage Danielssons "Sagan om rättvisa Gudrun".

Johan sa...

Bra skrivet! Det är faktiskt skrämmande hur djupt tanken om att på politisk väg skapa den perfekta människan tycks vara inrotad i Sverige.

martin-edgelius sa...

Tack Johan! Ja, den verkligen ligga djupt rotad i folksjälen. I alla fall hos många förtroendevalda på riksnivå.