torsdag 1 september 2011

Vilken väg väljer Centerpartiet?

Jag skrev i förra veckan att det kändes som att Centerpartiet trevade sig fram genom att kasta ut ett antal förslag för att se vad som fungerade. Då handlade det bland annat om föräldraförsäkringen där partiets jämställdhetsgrupp kommit fram till ett förslag som med stor sannolikhet inte skulle uppskattas i de egna leden.

I och med att Centerpartiets valberedning nu slutligen valt att förespråka Annie Lööf som ny partiordförande så torde dock just det förslaget ryka. Annie har varit en av partiets tydligaste kvoteringsmotståndare och något ska väl en partiledare ha att säga till om.

I övrigt så tror jag inte att valet av Annie kommer leda till några stora politiska förändringar inom Centern. De kommer med stor sannolikhet att fortsätta på den inslagna linjen med fokus på näringsliv och miljöfrågor.

Så oaktat diverse socialdemokraters förfasning över valet av Annie så är Centern trots allt ett parti med medlemmar som också tycker till om politiken. Att göra några stora omställningar eller helt förändra Centerpartiet skulle därför vara, om inte omöjligt, så åtminstone väldigt tidskrävande.

Jag tror inte heller att Annie är särskilt intresserad av några stora förändringar. Annie, som kommer från Värnamo och har stort väljarstöd i Småland, är djupt förankrad i Centerrörelsen. Hon är väl införstådd med landsbygds- och småföretagarfrågor (som är djupt sammankopplade) och hennes förtroende i frågor som rör individuell frihet är stort.

Att gräsrötterna i Centerpartiet skulle få svårt att känna igen sitt parti med Annie vid rodret tror jag inte. Nu blir i stället den stora frågan vilken post hon vill ha i regeringen?

Nyheter: AB, SyD, SvD, SvD2, HD, FB, SVT, Exp, DN, D, Exp2, BT.

Bloggar: Tokmoderaten, Böhlmark, Hökmark, Erixon, Ring Broman.

Inga kommentarer: