tisdag 6 september 2011

Pension vs. arbete

Det svenska pensionssystemet är en snårskog som få förstår fullt ut, och som ännu färre kan förklara på ett bra sätt. Klart är dock att många har missförstått dess grundutformning, till stor del beroende på att företrädesvis socialdemokratiska politiker ofta far med osanning om dess uppbyggnad.

Så bara för att vi ska vara på det klara med hur det fungerar: pension är INTE uppskjuten lön.

Det svenska pensionssystemet bygger på att man under sin yrkesverksamma tid bygger upp en fiktiv skuld/krav till systemet, en skuld som baseras på hur mycket pengar man har tjänat under sitt liv.

När man sedan går i pension börjar pensionen att utbetalas och ens fiktiva skuld/krav ställs då i förhållande till hur mycket pengar som finns i systemet just nu (hur mycket Sveriges befolkning jobbar och tjänar) samt hur många som ska dela på de befintliga medlen.

Om pensionärerna blir fler men de arbetade timmarna i samhället färre så kommer det finnas färre kronor att betala ut i pensioner. Det viktigaste för det svenska pensionssystemet, krasst sätt, är således inte hur många pensionärer det bor i Sverige, utan hur mycket som de i yrkesverksam ålder genererar i pensionsavgifter.

(På varje lön betalar arbetsgivaren sociala avgifter. En del av dessa är en pensionsavgift.)

så att sänka skatten för pensionärer kan vara, och är någonting, positivt... rent generellt (det är alltid positivt med sänkt skatt för den enskilde). Men om man är intresserad av att pensionssystemet ska hålla över tid så är det bättre att öka drivkrafterna till arbete hos den yrkesverksamma delen av befolkningen.

Det är vi som jobbar nu som betalar för landets pensionärer. Vi betalar inte till vår egen pension. Den ska förhoppningsvis kommande generationer stå för. (Förutsatt att det offentliga systemet inte har avskaffats till förmån för privat sparande men det lär inte hända inom någon snar, eller ens överblickbar, framtid).

Nyheter: SvD, SyD, KK, DN, SvD2, GP, SyD2, DB, AB, Exp, DN2, SvD3, DN3, M.

3 kommentarer:

Dell sa...

Vad har pensioner med skatter att göra? Du pratar om äpplen, vi andra pratar om päron.

Ragnfast sa...

En sak är i alla fall klar: Ingen har blivit rik på hederligt arbete!

martin-edgelius sa...

Ragnfast: I det här landet är de allt för få i alla fall.