torsdag 8 september 2011

Fack it

De fackförbund som varit mest framgångsrika de senaste åren är de som valt att fokusera på sina medlemmar samt vad de kan tänkas efterfråga med sitt medlemskap (t.ex. TCO).

De som har varit minst framgångsrika är de som i stället för sina medlemmar valt att fokusera på en partipolitisk kamp tillsammans med Socialdemokraterna (t.ex. LO-förbunden).

Trots det vill Ylva Thörn att Socialdemokraterna ska tillsätta en biträdande partisekreterare med ansvar för att knyta kontakter med akademikerförbunden. Några stycken av SACO:s medlemmar kritiserar dessutom den nya ordförandens fokus på bättre löner för de egna medlemmarna.

Med tanke på att SACO och TCO ganska tvärt avvisade Håkan Juholts inviter angående en översyn av pensionssystemet, samt att TCO gått bättre ju mer de distanserat sig från Socialdemokraterna, så är det inte svårt att tänka sig vilka fackförbund som kommer klara sig bäst i framtiden.

Knappast de som fokuserar på facklig-politiskt samverkan istället för på sina medlemmar.

Nyheter: SvD1, SvD2, SvD3, SvD4TCO, SR.

Bloggar: Lundbäck, T&F, Hedin.

Inga kommentarer: