lördag 24 september 2011

Tradition och Fason lägger ner

Samlingsbloggen och e-magasinet Tradition och Fason lägger ner!

På treårsdagen efter lanseringen väljer nu Dag Elfström och Jacob E:son Söderbaum att stänga igen butiken. Man förstår att bloggen har tagit mycket tid och kraft genom åren och jag har full förståelse för att de kanske inte orkar längre.

Enligt egen uppgift har ca 1150 inlägg publicerats på de här tre åren (varav jag bidragit med en). Jag förutsätter därför att sidan kommer ligger kvar som ett arkiv över verksamheten under överskådlig framtid.

T&F har varit Sveriges största konservativa blogg under den här tiden och det vore tragiskt om alla bidrag till den konservativa idédebatten försvann bara för att sidan inte uppdateras längre.

Jag förutsätter att skribenterna från T&F kommer fortsätta att delta i det offentliga samtalet även framgent. Den konservativa opinionsbildningen i Sverige förlorar dock en viktig röst i och med att T&F försvinner.

Tack för de här åren!

2 kommentarer:

Dag Elfström sa...

Tack själv, Martin!

Thomas sa...

Även jag vill tacka de konservativa hjältarna på T & F för att de förtjänstfullt visat att det finns såväl konservativa värderingar som konservativa tänkare även i Sverige.

Tack!

Mvh