torsdag 8 september 2011

Hemkört, närkört och närodlat

Det går som bekant trender i allt, inklusive mat. Lantmännens senaste tv-reklam talar sitt tydliga språk. Den visar en kavalkad av olika populära maträtter, från hemknådade köttbullar, via päron med After Eight till mikromat.

DN har just nu en artikelserie om en av de senaste mattrenderna; närodlat. Begreppet och fenomenet närodlat får nog sägas ha, om inte helt så näst intill, utkonkurrerat den ekologiskt odlade maten som det senaste inom miljömedveten och hälsosam kosthållning.

Ett sundhetstecken kanske. Det finns inga belägg för att ekologiskt odlad mat skulle vara bättre än konventionellt odlad mat. Att det dessutom krävs mycket större ytor för att få fram samma mängd mat ligger även det på minussidan för den ekologiska maten.

Att tro att alla människor skulle kunna leva på närodlat torde dock vara en fåfäng dröm, i alla fall i våra storstadsområden. Vi är helt enkelt för många för att den närodlade maten ska räcka till. Så även om det är jättepositivt att enskilda lantbrukare kan hitta andra sätt att tjäna pengar så kommer vi även fortsatt att behöva det industriella jordbruket.

Ser vi till världen som helhet är dessutom ett mer effektivt och storskaligt jordbruk troligtvis ett måste för att mätta fler. I Afrika till exempel är knappast problemet för många storskaliga jordbruk, utan för få.

Storskaliga jordbruk gör det lättare att planera odlingen. Större utkomster från odlingen gör även att det finns mer mat/varor att förvara. Något som vore välkommet i Afrika där en dålig skörd ett år i värsta fall leder till svält och död.

Kombinerat med en fri handel (utan subventioner i något led) så skulle de länder som är bäst lämpade för att odla eller födda upp vissa produkter eller varor kunna göra det och sedan sälja det på en världsmarknad.

Att vi i Sverige köper varor från utlandet är således inget konstigt utan snarare ett måste eftersom vi inte kan producera allt vi behöver på egen hand.

Så köp gärna närodlat och närproducerat; men tro inte att det kommer konkurrera ut det traditionella storskaliga jordbruket. Det förra kommer på sin höjd att vara ett komplement till det senare.

P.S. För att inte snedvrida konkurrens eller premiera enskilda företag utifrån mattrender hoppas jag att kommuner inte tar jordbruksminister Eskil Erlandsson allt för hårt på orden om hårdare upphandlingsregler. D.S.

DN1, DN2, DN3, DN4.

1 kommentar:

Ragnfast sa...

Att dessutom på t.ex. skolor kräva närodlat känns lite övermaga, med tanke på att det finns människor som svälter i världen.