onsdag 31 augusti 2011

Vilken väg väljer Vänsterpartiet?

Det var länge sedan man hörde något av de så kallade *förnyarna* inom Vänsterpartiet. Johan Lönnroth som ledde grupperingen i fråga rensades ut ur makttoppen inom partiet, tillsammans med flera andra som likt honom ville se ett moderniserat Vänsterparti.

Den ronden, inför valet 2006, vanns av Lars Ohly. När han nu har aviserat sin avgång så vädrar de kvarvarande förnyarna morgonluft. Staffan Norberg, vänsterpartistiskt kommunalråd i Södertälje, skriver i dag på DN-debatt att hans parti måste se bortom valet av ny partiledare och också staka ut en ny politisk inriktning.

Kontentan av artikeln är att organisationsfrågor och val av partiföreträdare inte får skymma det faktum att Vänsterpartiet har gått (historiskt sett) riktigt dåligt de senaste valen. Staffans förslag är därför att omformulera politiken inom ett antal centrala områden.

Och med tanke på de senaste årens kräftgång för partiet så kan jag tänka mig att förnyarna får det lättare att få med sig fotfolket på sina önskemål. Jag upplever dock inte att någon av de nu aktuella partiledarkandidaterna är särskilt intresserade av att byta politisk inriktning. Jonas Sjöstedt kanske, de övriga tre; knappast.

Men vore en förnyelse egentligen bra för Vänsterpartiet? Både ja och nej skulle jag säga. Ett mindre dogmatiskt Vänsterparti skulle troligtvis kunna locka till sig fler allmänvänsterväljare (något som Gudrun Schyman visade var möjligt). Faran är emellertid att ett sådant Vänsterparti riskerar att förlora sin särart och i stället glida ihop med Socialdemokraterna. Och det särskilt nu när Håkan Juholt drar (S) åt vänster.

Så vad göra? Kanske kan partiet hitta någon form av mellanväg som kombinerar Lars Ohlys drömparti med Staffan Norbergs. Vänsterpartiet känns dock som ett parti som bara kan hålla en tanke igång i taget. Debattaket är tämligen lågt och den som är partiledare sätter tonen för hela partiet. Valet av ny partiledare är därför av största vikt för vilken väg partiet ska ta.

Troligtvis kommer partiledarkandidaterna behöva svara på hur de ser på Staffan Norbergs artikel och dess innehål. Om den får något genomslag? Ja, det återstår att se.

Nyheter: AB.

Inga kommentarer: