måndag 8 augusti 2011

Att få välja församling borde vara en självklarhet

Det är snart dags för den årliga upplagan av Svenska kyrkans kyrkomöte, och även om jag är aktiv i Svenska Missionskyrkan så är jag fortfarande medlem i den gamla statskyrkan. Jag följer därför dess förehavanden med visst intresse.

I år verkar de som att vigselfrågan eventuellt kommer bli en diskussionspunkt. De som anser att präster ska ha möjlighet att avstå från vigselförordnande torde tyvärr vara i minoritet varför jag tror att frågan trots allt kommer bli snabbt överstökad.

En fråga som dock har möjlighet att bli en riktigt stridsfråga är den om fri församlingstillhörighet (något som Moderaterna har jobbat för länge). Allt fler talar för att det bör vara möjligt att fritt välja vilken församling man vill vara medlem i. Något som varit den gängse utgångspunkten inom frikyrkan jämt.

Det är således fullt möjligt att bygga upp ett samfund av frivilliga församlingssammanslutningar, utan tvångsanslutning baserat uteslutande på geografi. Att staten och Svenska kyrkan vid separationen kom överens om att Svenska kyrkan ska finnas i hela landet och att detta riskerar att frångås med fri församlingstillhörighet anser inte jag vara ett argument som håller.

Särskilt som staten inte borde lägga sig i hur Svenska kyrkan bygger upp sin inre verksamhet.

Kan vi sen bara avskaffa de politiska partiernas engagemang i kyrkomötet så kanske Svenska Kyrkan åter kan bli en kyrka som engagerar.

Det finns föresten en grupp på Facebook för er som också vill ha rätt att välja församling.

HD, KT, D, SS.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

Inga kommentarer: