måndag 1 augusti 2011

Trans- eller intersexuell?

På wikipedia står att läsa följande om transsexualism:

Transsexualism är ett tillstånd då en person har en permanent upplevelse av att tillhöra det kön som är motsatt ens biologiska. Den transsexuella uppfattar sin fysiska kropp som felkönad, och önskar vanligen förändra den så den bättre passar det upplevda könet, med medicinsk och kirurgisk behandling.

En logisk slutsats av ovanstående borde därför, för den som önskar genomgå en könskorrigerande behandling, resultera i en önskan att bli så lik det motsatta könet som möjligt. Trots det pågår nu ett opinionsarbete i Sverige för att personer som genomgår ett könsbyte ska slippa kravet på sterilisering.

För mig går argumentationen emellertid inte ihop. Man säger vilja bli botad från ett sjukdomstillstånd (fel kön), men man är ändå inte villig att ta konsekvenserna av det botemedel som erbjuds (könsbyte).

Jag tycker inte att det är konstigt att steriliseringskravet vid könsbyte existerar (kravet på att vara ogift känns däremot mindre viktigt). Män har inte livmoder, och kvinnor kan inte producera spermier.

För att genomföra ett könsbyte fullt ut är det därför helt rimligt att man också tar bort de repreducerande funktioner som ens gamla kön hade. Behålls de funktionerna som kan man väl svårligen sägas ha bytt kön?

För inte är det intersexuella som transsexuella drömmer om att bli?

MH, Exp, AB1, AB2, DN, SvD1, SvD2, FT, RoD.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

12 kommentarer:

perpettersson sa...

Att jag inte håller med dig tror jag du redan vet. Vad jag är nyfiken på är hur du ställer dig till lagens krav på att man inte får ha sparat några könsceller, dvs spermier eller ägg, för att genom konstgjord befruktning få ett barn senare i livet? Svensk lagstiftning förbjuder dig att göra detta idag och om du blir påkommen med att ändå ha gjort det, så kommer du att för all framtid nekas att genomgå könskorrigerande behandling. Det är en helt annan sak än den faktiska steriliseringen av din kropp i samband med behandlingen.

David Jn. sa...

Får intrycket av att man vill införa ett "tredje kön" men utan att argumentera för det. Istället går man på den mer taktiskt bekväma linjen och pratar om "tvångssterilisering".

MartinE sa...

Om man ger upp/lämnar sitt forna kön så ger man också upp de reproducerande färdigheter man tidigare besatt. Jag tycker därför inte att det är konstigt att det kravet finns heller. Om IVF var helt privat finansierat skulle frågan kanske komma i ett annat ljus. Nu handlar det dock om vad man får hjälp av det offentliga med. Och vill man byta kön så innebär det rimligtvis också uppoffringar. Det tror jag att de flesta är införstådda med.

MartinE sa...

David: För vissa som deltar i debatten finns nog den viljan. Transexuella själva brukar dock vara ganska noga med att det finns två kön (varför skulle de annars vilja byta?). Av den anledningen har de tidigare inte varit riktigt accepterade av queerförespråkarna.

svavavalkyrie sa...

Du gör en vurpa i din logik: "En logisk slutsats av ovanstående borde därför, för den som önskar genomgå en könskorrigerande behandling, resultera i en önskan att bli så lik det motsatta könet som möjligt."

Det är sant så långt, men sedan blir det snurrigt. Det är ju uppenbarligen så att den som inte vill ha några barn gladeligen kan ta bort livmodern, men att den som värderar barn högt ändå kan föredra att behålla den för att uppnå detta trots att den hellre hade varit man fullt ut. Så görs de flesta av våra val i livet. Vi väger för och emot och bestämmer vad som är viktigast.

Det finns inte ett enda argument i ditt inlägg som bygger tesen att vi som inte byter kön ska behöva förstöra för denna lilla, redan utsatta grupp.

Visst - du kan känna och tycka hur du vill, men då bör du också inse att det har något med logik eller rationell argumentation att göra.

svavavalkyrie sa...

MartinE: Inser du att IVF inte behövs? Beaties fru inseminerade honom med sperma de köpt, och så skulle det kunna gå till här också - om någon vän ställde upp och donerade. Betyder det att din tes faller?

MartinE sa...

Svava Valkyrie: Eftersom valmöjligheten som du stipulerar inte är aktuell i Sverige i dagsläget så finns det för en transsexuell bara två saker att ta ställning till. Könsbyte och sterilisering, eller inget av det.

Detta bygger på att människan utgår ifrån ett antal biologiska faktum, oaktat enskilda individers upplevelser av desamma. Att låta en kvinna som opererar sig till man att behålla sin livmoder vore således för den medicinska vetenskapen att ge upp inför dessa biologiska faktum.

Det riskerar att skapa ett samhälle som i förlängningen bara ser den mänskliga kroppen som en besvärlig tingest som kan utsättas för allehanda behandlingar i syfte att skapa "lyckliga" människor.

Jag tror att det vore oturligt och olyckligt, dels för enskilda människors psykologiska välbefinnande och dels för samhället som helhet.

Handlingar skapar konsekvenser och eftersom vi i väldigt begränsad utsträckning vet vad som händer om vi försöker tänja på biologin så är det i mina ögon bättre att låta bli.

Erik sa...

"Och vill man byta kön så innebär det rimligtvis också uppoffringar."

Som någon sorts bestraffning då eller vad är poängen?

Sterilisering är ju inte en tråkig bieffekt som man inte tycker det är motiverat att lägga resurser på att undvika.
Det är ju ett aktivt ingrepp man gör, det finns inget "rimligt" i det som i att det är en logisk effekt.


David Jn:
Det är ju de facto tvångssterlisering det handlar om, men ifall man tycker att effekten blir ett tredje kön så visst - vad är problemet med det då?

Luka(s) sa...

Din tanke vore logisk OM det vore så att Sverige i övrigt krävde att personer som byter juridiskt kön också genomgår fullständiga könskorrigerande operationer.

Men så är det inte. Jag känner ett flertal män med transsexuella bakgrund och livmoder. De är enbart steriliserade, för det är det enda lagen kräver. Likaså känner jag kvinnor med transsexuell bakgrund och penis, även om detta tycks mer ovanligt. De uppfattar sig som män resp. kvinnor, omgivningen ser dem som män resp. kvinnor och det är bara en läkare eller sexpartner som upptäcker att de har en ovanlig bakgrund.

Ett sådant tänkt samhälle med strikta statliga ramar för hur kön får uttryckas är åtminstone tvångssterilisering logiskt, om än knappast humant.

Ett sådant samhälle bör givetvis också införa ett tredje kön för alla barn som föds med atypiska inre eller yttre könsorgan, de kan ju inte tillåtas få störa bilden av vad som är en riktig man resp. kvinna. Oavsett hur de själva identifierar sig bör de förpassas till en egen kategori, likt hijras i Indien.

Hur man sedan gör med de som mister livmoder, äggstockar, testiklar eller penis pga cancer är en knepig fråga. De kanske också förpassas till en tredje könskategori? Kanske är förbud mot crossdressing ( som i Iran) också lämpligt, så ingen kan ta miste på om det är en riktig man eller kvinna de har framför sig, eller ett oönskat "det"?

MartinE sa...

Erik: Nej, inte som en bestraffning, utan som en konsekvens av att man ger upp sitt tidigare kön.

Lukas: Eftersom det är steriliseringen (reproduktionsförmågan) som vi diskuterar här så anser jag att mitt resonemang likväl är logiskt. Dina övriga insinuationer låter jag stå för dig.

Elin sa...

Fast en könskorrigering resulterar inte automatiskt i sterilitet. En konsekvens är något som automatiskt kommer av en handling. Bestraffning är något som läggs på en handling. Så en logisk konsekvens är det definitivt inte!

svavavalkyrie sa...

MartinE: du har flera alternativ: köpa sperma utomlands eller be en vän om en dos. Båda är juridiskt tillåtna. Självklart behöver inte en någon som har en normalfungerande livmoder att ägg plockas ut ur äggstockarna för att befruktas och sedan stoppas tillbaka igen.

"Det riskerar att skapa ett samhälle som i förlängningen bara ser den mänskliga kroppen som en besvärlig tingest som kan utsättas för allehanda behandlingar i syfte att skapa "lyckliga" människor." skrev du som argument för varför det skulle vara fel att låta dem som vill behålla sina livmödrar. Jag begriper ärligt talat inte alls vart du vill komma med detta. Självklart får varje individ ha vilken inställning som helst till sin kropp.

Personligen kan jag inte överhuvudtaget begripa varför vi som inte är könsbytare ska behöva bry oss ett smack i vår vardag om hur detta fåtal människor ser ut mellan benen.