fredag 19 augusti 2011

Än slank han hit, än (C)lank han dit

Det verkar som att Centerpartiet famlar lite i mörker just nu. Eller åtminstone gör sitt bästa för att synas. Kanske är det så att de testar lite olika frågor för att se vad som fungerar, utan att för den skull ha några riktiga ambitioner om att verkligen genomföra de förslag som läggs fram.

När det gäller föräldraförsäkringen så hoppas jag verkligen att partistyrelsen bara testar opinionen för att se vad som händer. Nu har partistyrelsen i Centerpartiet nämligen sagt sig vara för den kvotering av föräldraförsäkringen som partiets jämställdhetsgrupp föreslagit (och som jag skrev om här om dagen).

Som tur är så är favoritkandidaten till posten som Maud Olofssons efterträdare, Annie Lööf, mot förslaget som hennes partistyrelse nu går fram med. För hennes egen popularitet i partiet så tror jag att det motståndet bara gagnar henne.

En annan av Centerpartiets testballonger som känns mer tilltalande är förslaget om att andelen vård som bedrivs i offentlig regi "på sikt" ska minska till ca 50 procent.

I dag bedrivs ca 10 procent av all vård av privata aktörer (dock gemensamt finansierat och bekostat av offentliga medel). En siffra som gott och väl kan vara högre då det med stor sannolikhet skulle gagna vården som helhet (genom konkurrens, utveckling och effektiviseringar) samt den enskilda patienten som får tillgång till en bättre utvecklad vårdapparat med större valmöjligheter.

Om det är rimligt att sätta ett mål för hur stora andelarna av privat respektive offentligt utförd vård ska vara låter jag vara osagt men intentionen känns spännande. I Stockholms län har utvecklingen varit väldigt positiv för patienterna i och med att vårdval införts på allt fler områden. Det finns ingen anledning att stoppa eller hindra den utvecklingen. Den ska i stället bejakas genom ständig utveckling och utvärdering för att tillse att vi får ut mesta möjliga utkomst av de skattekronor som betalas in.

SvD1, SvD2, SvD3, SvD4.

Inga kommentarer: