måndag 15 augusti 2011

Föräldraförsäkringen är till för barnet

Sverige har en generös föräldraförsäkring. Det par som blir föräldrar har rätt att stanna hemma med sitt barn, med en del av sin lön, under en relativt lång tid. I alla fall om man gör en internationell jämförelse.

Ett vanligt missförstånd är dock att politiker och andra tror att det är de aktuella föräldrarna som åtnjuter denna förmån. Det leder till att det emellanåt väcks krav på att föräldraförsäkringen ska delas/individualiseras/kvoteras för att uppnå i deras tycke politiskt eftersträvansvärda mål. Oftast kommer kraven från vänsterhåll men allt fler liberaler stämmer in i kören.

Vad de som ställer krav på kvotering inte tar hänsyn till är att föräldraförsäkringen är knuten till barnet i fråga. Det är för barnets skull som föräldrarna får möjlighet att stanna hemma. Hur denna "ledighet" sedan delas upp blir således irrelevant. Det är dessutom ingenting som staten ska lägga sig.

Det är föräldrarna som kan bedöma barnets behov, och det är föräldrarna som besitter möjligheten att avgöra hur deras vardag bäst ska utformas. Att från statlig håll gå in och reglera, bara för att man anser att det finns ett politiskt mål som av någon anledning övertrumfar familjernas frihet, kan i mina ögon aldrig vara motiverat.

Nyheter: SvD, SvD2SyD, AB, B.

Bloggar: ML, LL, ML, JR, PH.

2 kommentarer:

Håkan Filipsson sa...

Hela föräldraförsäkringen är en statlig reglering som övertrumfar föräldrarnas självbestämmanderätt. Vill man att föräldrarna så lösgör istället deras ekonomi från staten genom skatteväxling och enskild behovsprövning. / H

martin-edgelius sa...

Det har du så klart delvis rätt i. Tvånget inom denna reglering kan dock vara mer eller mindre genomgående. En skatteväxling skulle jag emellertid inte ha någonting emot.