måndag 24 januari 2011

Återinför ordensväsendet

I dagens DN lyfter Ericssons avgående ordförande Michael Treschow fram ett av flera goda argument till varför de kungliga ordnarna bör väckas till liv igen; fåfänga (inte det mest hedervärda kanske, men ändå).

Alla jämför sig med grannen, så även näringslivstoppar, och ingen vill framstå som sämre än någon annan. Och eftersom det i Sverige inte finns några andra belöningssystem än monetära sådana, så blir måttstocken den ekonomiska ersättning man får för utfört värv.

Om det fanns andra sätt att erhålla samhällelig uppskattning på, skulle inte lön och ersättning längre behöva vara allt.

Man ska inte underskatta människors drift efter erkännande. Den kan i stor utsträckning vara större än driften efter pengar.

DN, DI.

Riksdagsmotioner om ordensväsendet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

1 kommentar:

Anonym sa...

Martin m fl;

"... eftersom det i Sverige inte finns några andra belöningssystem än monetära sådana, så blir måttstocken den ekonomiska ersättning man får för utfört värv.

Om det fanns andra sätt att erhålla samhällelig uppskattning på, skulle inte lön och ersättning längre behöva vara allt..."

Det torde vara alldeles riktigt, att när blott pengar finns att få som tecken på uppskattning för medborgarnas insatser, blir det en hysterisk fokusering just på pengar och allsköns materiella belöningar. Detta i sig kan vara en god (del)förklaring till att det med regelbundna mellanrum uppstår allsköns osunda bubblor i vår ekonomi.

Därutöver skapar ju en ensidig fokusering på blott pengar, ett inhumant samhälle.

Om inte annat för att råda bot på ovan beskrivna skevheter, borde landets riksdag snarast börja utreda möjligheterna att åter införa ordensväsendet.

Dessutom skulle ju införandet av ett sådant väsende vara en käck liten signal om att vi i bästa fall har lagt socialismen bakom oss. ;)

Mvh