fredag 7 januari 2011

Idédebatt: Egenmakt

För en tid sedan blev jag citerad på svenskans ledarsida. Med anledning av PJ Anders Linders förfrågan om input till en borgerlig idédebatt skrev jag vad jag ansåg att en sådan borde fokusera på. Jag tänkte härmed försöka utveckla vad jag syftade på när jag skrev följande:

...egenmakten måste få öka i det svenska samhället, civilsamhällets roll måste få utrymme att växa sig större, det personliga ansvaret måste sättas i fokus och bildning och kunskap måste åter igen bli honnörsord.

I dag börjar jag med att fokusera på ökad egenmakt.

För att öka egenmakten på individ- och familjenivå står självklart skattefrågan i centrum. Genom att sänka skatten får fler möjlighet att själva välja vad de vill lägga sina pengar på. Detta kan så klart ske på olika sätt men det mest rimliga, och som flest märker av, är att sänka inkomstskatterna.

Med utökade ekonomiska ramar ökar valfriheten då man inte nödvändigtvis måste använda sig av det alternativ som det offentliga tillhandahåller, om man nu inte vill det vill säga. Kan man även höja egenavgifterna i det offentliga systemet samtidigt (vilket Magnus Andersson föreslog på SvD Brännpunkt för ett par dagar sedan) ökar dessutom egetansvaret då man genom ett sådant förfarande tar en större del av kostnaden för den service man utnyttjar.

Valfrihet genom till exempel pengsystem är också ett effektivt sätt att öka egenmakten. Det förutsätter dock att det offentliga tydligt anger vad som ingår i pengen ifråga. För att öka valfriheten (och därmed egenmakten) behöver vi därför diskutera vilka fler områden som lämpar sig för pengsystem.

Ett centralt område som berör det stor flertalet är socialförsäkringssystemet. Ett tydligt definierat pengsystem inom socialförsäkringen skulle leda till att människor själva får välja vem eller vilka som ska försäkra deras lekamen. Ingen lämnas utanför men alla får ett eget ansvar att tillse att de gör ett val som de är nöjda med.

På familjenivå kan frivillig sambeskattning för gifta par med barn vara en väg till att öka egenmakten. De stora ekonomiska skillnader som finns mellan subventionerad förskola och andra omsorgsformer bör i alla fall diskuteras i större utsträckning än vad de gör i dag.

Det finns så klart fler sätt att öka egenmakten på men det här var några sätt som jag skulle kunna tänka mig:

* Sänkta skatter
* Ökade egenavgifter
* Pengsystem på fler områden
* Sambeskattning (eller annan översyn av den ekonomiska kompensationen/subventioneringen av barnfamiljer)

Kent Persson, Expressen, Johan Ingerö.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

Inga kommentarer: