tisdag 4 januari 2011

Terror mot kristna i Mellanöstern

Spänningarna mellan kristna och muslimer verkar tyvärr öka i Mellanöstern just nu. Terrordådet i Alexandria på nyårsdagen är bara det senaste i raden av attentat riktade mot den kristna minoriteten som lever i regionen.

Vad den här upptrappningen beror på är nog svårt att peka på. De öppna (och våldsamma) motsättningarna har trots allt varit relativt begränsade tidigare. Varför blossar de upp nu?

Min högst hemmasnickrade analys är att den kristna minoriteten i Mellanöstern just nu får agera som ställföreträdande västerlänningar. Eftersom de kristna, i till exempel Egypten, delar religion med det så förhatliga USA så blir de tacksamma måltavlor på hemmaplan.

Islamister gör så att säga ingen skillnad på kristna västerlänningar och kristna araber. I deras fundamentalistiska ögon så är båda grupperna ett hot mot den sanna muslimska läran.

Vad vi i väst kan göra för att bistå kristna minoriteter i Mellanöstern är tyvärr inte helt enkelt. Bereda asylplats kan vara ett sätt, att motverka islamistiska strömningar i regionen genom truppnärvaro i Afghanistan en annan.

Viktigast är dock att peka på vikten av religionsfrihet och yttrandefrihet i alla lägen.

Exp, VI, SvD, D1, D2, D3, HE.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .

Inga kommentarer: