fredag 14 januari 2011

Eugenik (i dag igen)

Hittade just en artikel om en bok som tar upp just det som jag efterfrågade i går. Nämligen ett resonerande synsätt i förhållande till vad gentest kan ge oss för upplysningar samt vad vi gör med den information som gentest frambringar.

Inte illa.

Läs även andra bloggares åsikter om .

3 kommentarer:

Mattias sa...

Svårt att inte gilla Mazzarella. Alltid genomtänkt och mänsklig i sitt resonemang.

Skönt, nu när det varit lite fattigt med "humanister" bland Understreckarna på sistone.

Problemet med den mänskliga självbilden är så pass gammalt att det är dags att fråga sig huruvida det ens kan kallas "progressivt" att ifrågasätta människovärdet, vilket ju görs på många håll, speciellt inom akademiska kretsar idag.

Det innebär, enligt mig, att det är dags att ställa sig två frågor från konservativt håll: 1) hur ser vår bild av människan ut idag - vilka värderingar ska styra händelseutvecklingen? 2) vilken roll ska konservatismen spela i samhället av idag? Vad innebär det att vara konservativ? Knappast att hålla fast vid "äldre" värden, med tanke på att det är mer än hundra år sedan som människovärdet verkligen för första gången ifrågasattes.

Bara några lösa tankar som slog mig när jag läste texten. :)

Unknown sa...

"1) hur ser vår bild av människan ut idag - vilka värderingar ska styra händelseutvecklingen? 2) vilken roll ska konservatismen spela i samhället av idag? Vad innebär det att vara konservativ?"

Bra frågor Mattias. Jag anser, något självklart kanske, att bilden av människan måste få låta sig att stå för sig själv. Att människan i sig själv har ett egenvärde. Om man börjar i den änden så kommer värnandet av människolivet naturligt.

Jag önskar också att det ska vara den konservativa utgångspunkten, och att vi inte ska vara blyga när vi talar om den.

Något kortfattat så här på fredagseftermiddagen :)

Anonym sa...

Mattias och Martin;

Mattias två frågor "Vilken roll ska konservatismen spela i samhället av idag?", samt "Vad innebär det att vara konservativ?", torde vara kritiskt viktig att försöka föra resonemang kring för alla politiker och partier som går till val utifrån en mer traditionellt värdeorienterad grund.

Klassiskt värdeorienterade partier som ej vill ta tag i dessa frågeställningar redan innan en valrörelse inleds - för att verkligen veta vad de här vill, och ska kommunicera ang dessa under valrörelsen - torde ha små chanser att lyckas i valet.

Här tänker jag osökt på svenska KD.
Det är ju ett parti som inte har vare sig en socialistisk eller liberal bakgrund; återstår konservatismen av de stora politiska världsideologierna. Även om inte KD väljer att vara någon kopia av brittiska Tory, eller amerikanska Republikanska partiet, måste väl för guds skull partiledningen och partiarbetarna ha någon slags traditionell vinkling på olika frågor, och vara intresserade av att kommunicera ett budskap som inte blott är ytterligare ett socialliberalt budskap bland otaliga andra dito.

Detta har inte KD, det går dåligt för partiet, och när värdekonservativa inom M slutligen upphör att stödrösta på KD - för det lär de väl knappast göra från nu och in i evigheten? - lär KDs riksdagssaga vara all.

Försvinner så KD från riksdagen, öppnas uttrymme för ett nytt, distinkt värdeorienterad, traditionalistiskt parti. Oavsett om det väljer att ha "konservativ" i partinamnet eller ej.
Hur det går för ett sådant parti är naturligtvis omöjligt att idag veta, men om det lyckas knyta till sig lite välutbildat, kunnigt och erfaret folk, från olika samhällssektorer, som verkligen vinlägger sig att på ett modernt, förhoppningsvis attraktivt vis, kommunicera kring frågor om den roll konservatismen bör spela i dagens samhälle, samt vad det innebär att vara konservativ, kan nog mycket hända.

Utförs detta kommunicerande på ett nytt, fräscht, och professionellt vis, är jag övertygad om att partiet kan få minst fyra procent av rösterna i riksdagsvalet.

Gör representanterna för detta nya parti inte ens ett försök att kommunicera kring frågeställningarna ovan, ser jag ingen anledning att ställa upp i valen år 2014, 2018 osv. Då är det lika bra att köra det liberala racet fullt ut, antingen inom dagens borgerliga partier eller inom nya borgerliga grupperingar.

Grupperingar som då alltså inte är konservativa, och händer detta, dvs att KD åker ut utan att det kommer fram minsta lilla alternativ som är konservativt, är det kanske bara att konstatera att ett sekulär-socialistiskt land som Sverige är något alldeles speciellt, och därtill aldrig verkar kunna förändras.

Jag hoppas vid gud att så inte är fallet, och skulle tycka det var givande på ett antal plan om allsköns progressiva krafter i landet utmanades av ett verkligt intressant, nytt, konservativt parti.

Ungefär så tänker jag.

Mvh