måndag 11 april 2011

Allt är inte politik (forts.)

Vad är politik?

Eller kanske rättare sagt; vad bör underställas politiskt fattade beslut?

I mina ögon finns det en rimlighet i att sådant som rör gemensamma samhälleliga institutioner också bestäms gemensamt via demokratiskt valda församlingar.

Precis som inom EU-politiken är jag dock mån om att det finns en subsidiaritetsprincip som ger vid handen att så mycket som möjligt av det som rör det egna livet och den egna vardagen bestäms av de som är direkt berörda. Det vill säga de individer, familjer eller andra sammanslutningar som påverkas av beslutet i fråga.

I en sådan situation är även den eller de som fattar beslut ansvariga för sina handlingar och de konsekvenser som de får.

Ulf Bjereld och Marie Demker har en annan syn (DN-debatt i går). De är oroliga över att människor fattar fel beslut om de får bestämma själva. Därför vill de i stället att så mycket som möjligt ska underställas beslut i politiska församlingar. På så sätt får de kontroll över människors vardagsbeslut och kan styra dessa i för dem önskvärd riktning.

Det här är ett cyniskt sätt att se på människan, och det reducerar individer till viljelösa dockor och till delar av ett kollektiv som de inte kan påverka för egen maskin.

Jag påstår inte att människan är felfri, eller i alla lägen fullt informerad. Jag anser bara att det är rimligt att individer själva har kontroll över sina egna vardagsbeslut.

Under tallen, Staffan Dopping.

Läs även andra bloggares åsikter om .

1 kommentar:

Anonym sa...

Martin m fl,

"Vad är politik?"

En mycket väsentlig frågeställning! Snart sagt alla vill prata om olika politiskt laddade frågor mest hela tiden, men hur många ställer den verkligt grundläggande frågan om vad som egentligen bör räknas in i den politiska sfären, och vad som bör lämnas utanför?

"... I mina ögon finns det en rimlighet i att sådant som rör gemensamma samhälleliga institutioner också bestäms gemensamt via demokratiskt valda församlingar..."

Ja, men kanske inte så mycket mer.

"... Precis som inom EU-politiken är jag dock mån om att det finns en subsidiaritetsprincip som ger vid handen att så mycket som möjligt av det som rör det egna livet och den egna vardagen bestäms av de som är direkt berörda. Det vill säga de individer, familjer eller andra sammanslutningar som påverkas av beslutet i fråga..."

Denna subsidiaritetsprincip bör vi nog prata mer om i det ständigt pågående offentliga samtalet.

"... I en sådan situation är även den eller de som fattar beslut ansvariga för sina handlingar och de konsekvenser som de får..."

En djärv såväl som inspirerande tanke. :-)

"... Ulf Bjereld och Marie Demker har en annan syn (DN-debatt i går). De är oroliga över att människor fattar fel beslut om de får bestämma själva. Därför vill de i stället att så mycket som möjligt ska underställas beslut i politiska församlingar. På så sätt får de kontroll över människors vardagsbeslut och kan styra dessa i för dem önskvärd riktning..."

Oron över huruvida ens medmänniskor får drägliga liv är självfallet en oro som kan sägas vara ytterst human. Det blir dock problematiskt när oron tenderar att leda till större stat och fler offentliga monopol, högre skatter, och fler sociala ingenjörskonster. Mycket problematiskt för alla som önskar ett verkligt fritt samhälle.

"... Det här är ett cyniskt sätt att se på människan, och det reducerar individer till viljelösa dockor och till delar av ett kollektiv som de inte kan påverka för egen maskin..."

Det är riktigt, och det torde vara just för att vänstern varit så retorikst skickliga som vi har fått detta reducerande. Vänsterna har lyckats göra miljoner världen över trygghetssökande, och litandes på staten för sin trygghet. Därmed har också många vänsterpartier världen över haft en stadig, tämligen orubblig, väljarbas. Detta börjar måhända att luckras upp, när det för allt fler framgår att socialismen ej fungerar.

"... Jag påstår inte att människan är felfri, eller i alla lägen fullt informerad. Jag anser bara att det är rimligt att individer själva har kontroll över sina egna vardagsbeslut."

Utan denna kontroll saknar vi reell demokrati.

Mvh