fredag 15 april 2011

Orientalism 2.0

Vem tror att katolska kyrkan skulle få stå oemotsagda om de gjorde reklam för ett påvligt besök på samma sätt som IM nu gör för Dalai Lamas besök?

Inte jag.

DN, SR, Exp.

1 kommentar:

Micke sa...

Vem tror att konservativa och nyliberala konsekvnet skulle klara av att leva upp till devisen om individens okränkara rätt att själv definiera sitt eget liv och mening?