torsdag 21 april 2011

Allemansrätten ses över

Allemansrätten som den är utformad i dag skapar en del problem, särskilt i sammanhang där den ställs mot äganderätten. Den senare av dessa får i dagsläget stryka på foten då allemansrätten anses gå före.

Detta leder bland annat till att företag inom till exempel bärplockarbranschen kan anställa 100 personer som plockar bär på annans mark, utan att markägaren kan göra någonting åt saken.

Eller att sportfiskeföretag kan leda fiskegrupper in på privat mark i Östersjön och fiska i betydligt större skala än vad vattenägaren någonsin kommer att göra för egen maskin.

Nu verkar det emellertid som att Naturvårdsverket ska se över det överutnyttjande av allemansrätten som den hör typen av verksamhet innebär. För att inte säga det intrång i äganderätten som det innebär.

Ett mycket välkommet besked om ni frågar mig. Jag har tidigare skrivit om frågan ett par gånger och jag har då angripit det mer industriella användandet av annan persons mark för kommersiella ändamål.

Ett förfarande som man borde kunna komma till rätta med, utan att inskränka enskilda individers rätt att ströva i skog och mark.

SR1, SR2, SyD, ATL1, ATL2, ATL3, ÖA.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , .

Inga kommentarer: