fredag 8 april 2011

Det är biologin dumbom

Utöver att jag tycker att Carlos Rojas har fel angående barns behov av två föräldrar så missar han en väsentlig sak. Män kan inte skaffa barn på egen hand.

Adoptionsreglerna (även om jag tycker att internationell adoption är ett tveksamt instrument och i mångt och mycket påminner om människohandel) bör därför även fortsatt vara tydliga med att det är önskvärt att den som vill adoptera lever i en stabil parrelation.

Det bör således vara lika svårt, för män som kvinnor, att adoptera om de är ensamstående.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

1 kommentar:

Anonym sa...

Martin m fl,

"Det är biologin dumbom..."

Jepp. Det är biologin som både hindrar och möjliggör mycket här i världen, bl a arters fortplantning. Det senare sker ju på ett speciellt vis - åtminstone om vi låter processen ske på det naturliga viset - där det i såväl naturen som i den s k civilisationen brukar fordras en hane resp en hona. Utifrån denna grundläggande omständighet torde det finnas alla sunda anledningar i världen att inrätta en familjelagstiftning etc i enlighet med denna naturliga ordning.
Ingenting annat.

"... Utöver att jag tycker att Carlos Rojas har fel angående barns behov av två föräldrar så missar han en väsentlig sak. Män kan inte skaffa barn på egen hand..."

Det är knappast oavsiktligt att denna miss sker, ty eljest hade Rojas behövt ifrågasätta sin grundläggande världsåskådning, och det var knappast att vänta.

"... Adoptionsreglerna (även om jag tycker att internationell adoption är ett tveksamt instrument och i mångt och mycket påminner om människohandel) bör därför även fortsatt vara tydliga med att det är önskvärt att den som vill adoptera lever i en stabil parrelation..."

Det vill säga, en stabil heterosexuell parrelation. Det senare är jag hopplöst omodern nog att alltid vilja inskärpa.


"... Det bör således vara lika svårt, för män som kvinnor, att adoptera om de är ensamstående."

Amen.

Mvh